4

JOHN JACQUES WASHINGTON DELOURME

Stilling: Student Alder: 25 0580 OSLO Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i HAMAR BISPEDØMME på Åpen folkekirkes liste

Satsingsområder

  • Rekruttering
  • Diakoni
  • Skulle kirke/stat
  • Likekjønnet vigsel

Spørsmål og svar

1.	Grunnlovens bestemmelser om kirken er nye fra 2012. «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forbliver Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten.» På dette grunnlag skal det nå lages ny kirkelov og ny kirkeordning.
Hva vil du legge vekt på i arbeidet med ny kirkeordning?

- At kirkeordningen mest mulig skal videreføre Den norske kirke slik vi kjenner den. Jeg ønsker en videreføring, men er også klar over at det vil komme store endringer i tiden fremover. Jeg ønsker å gjøre denne overgangen så smidig som mulig.


2.	Hvordan bør Den norske kirke finansieres? I dag finansieres kirken av kommune og stat og betales som en del av den vanlige skatten. Et alternativ kan være at det blir innført egen medlemsavgift.

- Finansieres gjennom kommune og stat


3.	Velg tre områder du vil ha spesielt fokus på som medlem av Bispedømmerådet og Kirkemøtet.

- At kirken skal være en demokratisk folkekirke åpen for alle
- At kirken skal engasjere seg i lokalt kulturarbeid
- Andre områder: Vigsel av likekjønnede. Like rettigheter for alle medlemmer. Lokal forankring.


4.	Skal kirken vie homofile?

- Ja. Jeg oppfordrer alle andre til å stemme på de som ønsker likekjønnet vigsel.


5.	Hvilke erfaringer fra yrkesliv, organisasjonsarbeid og politikk vil være viktig for arbeidet ditt i Bispedømmerådet og Kirkemøtet?

- Jeg har vært vara i Hamar bispedømmeråd og leder av Hamar bispedømmes ungdomsråd. Jeg har også vært leder av Oslo kristelige studentforbund. Verv ved Det teologiske fakultet, UiO, har gitt meg kunnskap om Den norske kirke som institusjon og rekruttering av prester og andre kirkelige medarbeidere. TF jobber aktivt med spørsmål knyttet til kirkens fremtid, som har stor relevans i årene fremover.

Arbeidserfaring / utdanning

2011 -
Profesjonsstudiet i teologi - Det teologiske fakultet, UiO

2011 - 2013
Kirketjener Fagerborg kirke, Oslo

2012 - 2014
Førstesekretær ved Det teologiske fakultet, Uio

2013 -
Rekrutteringskonsulent - PTS og UiO

2014 -
Togfører - Sporveien T-banen, Oslo

Kirkelige verv

2006 - 2014
Ungdomsleder i Furnes menighet

2007 - 2009
Medlem i Furnes menighetsråd

2009 - 2011
Leder i Hamar bispedømmes ungdomsråd

2012 -
Vara i Hamar bispedømmeråd

2014 - 2015
Studentrepresentant - Styringsgruppe for VTP i Dnk

Offentlige og andre verv

Studentrepresentant i Nasjonalt fagråd for prakt. teologi

2011 -
Fadderansvarlig og styremedlem ved TSU, UiO

2011 - 2012
Studentrepresentant i Fakultetsstyret, TF ved UiO

2012 - 2015
Leder og styremedlem - Norges kristelige studentforbund

2014 -
Vara - styret for Det praktisk-teologiske seminar, Oslo


Andre kandidater på samme liste

1
GUNHILD TOMTER ALSTAD Stilling: Førsteamanuensis Alder: 41 2322 RIDABU
2
MARIANNE KJØLLESDAL DYRUD Stilling: Adjunkt Alder: 42 2849 KAPP
3
FINN RAGNVALD HUSEBY Stilling: Pers.- og org.dir. Alder: 66 2407 ELVERUM
5
ANNE-LISE MARSTEIN Stilling: Selvst. næringsdriv. Alder: 53 2686 LOM
6
TROND EGIL GELLEIN LØKKEN Stilling: Adjunkt Alder: 41 2540 TOLGA
7
HENNING ANDERSEN Stilling: Gravferdskonsulent Alder: 38 2910 AURDAL
8
SOLBJØRG BUKNOTTEN SKRUKLIEN Stilling: Diakon/frivill.leder Alder: 54 2636 ØYER
9
ROALD BRAATHEN Stilling: Pensjonist Alder: 70 2760 BRANDBU
10
GRETHE LINGUM GJERTSEN Stilling: Spesialpedagog Alder: 58 2213 KONGSVINGER
11
SIDSEL LIED Stilling: Professor Alder: 67 2317 HAMAR
12
JOHN MAGNE PEDERSEN TANGEN Stilling: Student Alder: 23 2340 LØTEN
13
OLE GUSTAV NARUD Stilling: Finanspol.rådgiver Alder: 57 2450 RENA
14
LIV MELBYE WECHSLER Stilling: Adjunkt Alder: 63 2850 LENA
15
OLE MIDTHUN Stilling: Student Alder: 20 2408 ELVERUM
16
STEINAR BARSTAD Stilling: Fagdirektør Alder: 62 2864 FALL
17
INGVILD KESSEL Stilling: Student Alder: 20 2625 FÅBERG
18
LASSE GRAN Stilling: Pensjonist Alder: 68 2849 KAPP