2

STEINAR AANSTAD

Stilling: Ingeniør Alder: 57 3647 HVITTINGFOSS Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i TUNSBERG BISPEDØMMERÅD på Nominasjonskomiteens liste

Spørsmål og svar

1.	Den norske kirkes visjonsdokument for 2015-19 presenterer vår kirke som bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende. Hva er viktig for deg å jobbe med?

Svar: Kirken skal være en motvekt mot alt som er nedbrytende og ødeleggende i samfunnet. Når vi ser en verden preget av egoisme, isolering, grådighet, fremmedhat, maktbegjær og materialisme, skal vi jobbe mot dette ved å fokusere på det motsatte; på kjærlighet, inkludering, fellesskap, gjestfrihet, giverglede og fokus på åndelige verdier. Vi må være oppmerksom på hva som til enhver tid er den mest dominerende negative «tidsånden», men ikke fokusere på det, i stedet skal vi altså rett og slett: Gjøre det motsatte! Vi må være tilpasningsdyktige, vi må «prøve» alt, og holde fast på det gode!  Vi skal ikke gjøre noe fordi vi alltid har gjort det sånn, men spørre hva er det som fungerer og som tjener «Gud til ære, oss til gavn». Siden vi er skapt forskjellige med individuelle «talenter», må vi se hverandres evner og «dyrke dem frem». Tilsammen er vi Kristus i verden.
2.	Kirkemøtet 2014 var delt i synet på kirkelig vigsel av likekjønnede par. Hva er ditt standpunkt?
Svar: Jeg tror at vi må gå tilbake å se på hva som er den kristne kirkes kall og oppgave. Vi har fått en misjonsbefaling om å gå ut og fortelle de gode nyhetene; at Gud har åpnet en vei gjennom tilgivelse til et evig liv med ham. Til dette skal vi vise vei, vi skal lære, vi skal døpe og vi skal bevare. Selv om vigsel har en lang tradisjon i kirken, er ikke dette en pålagt hovedoppgave for kirken. Kanskje det er på tide å tenke litt annerledes, å la det «juridiske» som en vigsel er,  gjøres av statlige myndigheter? En del av vårt kall er imidlertid også å velsigne, og vi er kalt til å velsigne alle mennesker, ikke menneskers valg, gjerninger eller levemåte, men menneskene i seg selv, og alle som ønsker kirkens velsignelse over sitt liv bør kunne komme til kirken for å få dette.

3.	Forholdet mellom staten og kirken er i endring. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av dette?

Svar: For å være helt ærlig så er jeg ikke så veldig opptatt av dette. Det er vel å håpe at skillet kan medføre at kirken i større grad kan velge sine egne ledere, og det høres jo bra ut. Vi mister vel imidlertid dette med at alle er medlemmer av kirken så lenge man ikke melder seg ut, men jeg håper og tror at kirken kan klare å beholde og styrke sin posisjon som en naturlig del av folks hverdag og høytid, og at vi i en «fredløs» verden kan fortsette å formidle Guds fred til hjertene 
(Ikke den fred som verden kan gi!)
?
4.	Hva engasjerer deg i kirke og samfunn?

Svar: Jeg har tro på bibelen som Guds ord og autoritet og at vi skal «la bibelen forklare bibelen». Vi har fått bibelen som rettesnor for livet. Det er imidlertid viktig at vi er kalt til å velsigne og være til velsignelse og ikke til å fordømme, men møte alle mennesker med den samme kjærlighet som Gud møter oss med i sitt budskap om tilgivelse og nytt liv. Jeg mener vi skal våge å lage møteplasser mellom mennesker med forskjellig tro og religion, slik profetene gjorde i gammeltestamentlig tid. Jeg synes det er viktig at kirken engasjerer seg i miljøspørsmål og i integreringsspørsmål. Vi har fått ansvar i å forvalte jorda vår, og er kalt til å ta oss av «de fremmede». I kirken er jeg også opptatt av å fremme bruk av lovsang og å legge til rette for forbønn for mennesker som sliter med sykdom og andre plager.

5.	Hvorfor skal vi stemme på deg ved årets kirkevalg?

Svar: Forhåpentligvis kan jeg bidra med ideer og tanker som kan være med å styrke kirkens posisjon som et sted hvor alle kan føle seg hjemme og kjenne at de er elsket, et sted som man søker til fordi der er det godt å være, og kjenne at den har en atmosfære av Guds nærhet og kjærlighet. Jeg tror det er mulig å lage liturgi i kirken som favner alle. Vi skal ikke velsigne synd, men vi skal velsigne syndere! 
  Jeg tror vi gjennom trosopplæringsreformen kan skape møteplasser for barn og ungdom som vil gi dem et naturlig forhold til Gud og til kirken og en trygg base for livet. 
  DU kan være med å legge til rette for at kirken blir et naturlig «hjem» både for deg, for dine barn, barnebarn og oldebarn! Lykke til med valget!

Arbeidserfaring / utdanning

1975 - 1977
Fredrikstad gymnas, reallinja

1977 - 1978
Bjerkely folkehøyskole, verkstedline og bibel og misjon

1978 - 1979
Bibelskolen, Staffeldsgate, musikklinja

1979 - 1982
Østfold Ingeniørhøyskole

Kirkelige verv

1982 - 2003
Kor-leder i Indremisjonen i Kongsberg og Hedenstad menighet

1999 - 2007
Leder av Alpha-kurs i Kongsberg-området

2007 -
Organist-vikar i Sandsvær

2013 -
Menighetsrådsmedlem, Tuft menighet


Andre kandidater på samme liste

1
INGJERD BREIAN HEDBERG Stilling: Bønneleder Alder: 50 3157 BARKÅKER
3
KARI MARTINE KOLBRÆK ASK Stilling: Ordfører Alder: 66 3350 PRESTFOSS
4
KJELL RUNE WIRGENES Stilling: Sykepleier Alder: 49 3274 LARVIK
5
THOMAS BRATSBERG Stilling: Ettåring Alder: 21 3070 SANDE I VESTFOLD
6
CATHE WIKSÉN FREILEM Stilling: Pensjonist Alder: 68 3045 DRAMMEN
7
ANNE KRISTIN MOEN FRIVOLD Stilling: Opplæringsleder/rådg Alder: 52 3530 RØYSE
8
BIRGER BOLSTAD Stilling: Lektor Alder: 62 3579 TORPO
9
SISSEL DREJER FESTØ Stilling: Enhetsleder Alder: 62 3470 SLEMMESTAD
10
LINE LAPPEGÅRD FURUSETH Stilling: Pedagogisk leder Alder: 47 3124 TØNSBERG
11
JAN KRISTIAN HVERVEN Stilling: Overingeniør/sanger Alder: 37 3044 DRAMMEN
12
ÅSE FREDRIKKE REE AADLAND Stilling: Lærer/journalist Alder: 31 3226 SANDEFJORD
13
ANNE HELENE MANGELRØD GJONE Stilling: Pensjonist Alder: 65 3282 KVELDE
14
ANDREAS NORNES Stilling: Student Alder: 22 3188 HORTEN
15
HANS FRIVOLD Stilling: Pensjonist Alder: 71 3440 RØYKEN
16
BENTE ENGEN ANDERSEN Stilling: Student Alder: 22 3262 LARVIK