4

KJELL RUNE WIRGENES

Stilling: Sykepleier Alder: 49 3274 LARVIK Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i TUNSBERG BISPEDØMMERÅD på Nominasjonskomiteens liste

Spørsmål og svar

1.	Den norske kirkes visjonsdokument for 2015-19 presenterer vår kirke som bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende. Hva er viktig for deg å jobber med?

Svar: Det som er viktig for meg er at vi som kirke er tilsted i menneskers liv, kirken må senke sine terskler. Vi må skape rom der mennesker føler seg inkludert. Når mennesker kommer til kirkelige handlinger må de ikke føle seg fremmede i forhold til hvordan vi som kirke fremstår. Kirken må samtidig ha en tydelig stemme. Viktig at kirken er misjonerende, og engasjerer seg i lokale misjonsprosjekter i samarbeide med misjonsorganisasjonene. 

2.	Kirkemøtet 2014 var delt i synet på kirkelig vigsel av likekjønnede par. Hva er ditt standpunkt?
Svar: Den norske kirke kan ikke la være å ta denne debatten. Vi må komme ut av den stillstand denne saken nå er i. det er to syn som må i sees. Prester må kunne reserverer seg. Det viktige for meg er at vi som kirke har en tydelig å ivaretagende ordning for likekjønnede som ønsker kirkens velsignelse eller vigsel. Jeg er tydelig på at jeg ser for meg flere veier, men det viktige er at kirken tar debatten og fatter vedtak i saken. 


3.	Forholdet mellom staten og kirken er i endring. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av dette?

Svar: Jeg kan se for meg at eierforholdet til den norske kirke i befolkningen generelt, kan synke. Det at vi etter hvert blir mere selvstendige fra den norske stat, kan gi oss økt styring og selvstendighet i små, store, sentrale og viktige avgjørelser. En utfordring vi ser i dag, og kommer til å se mere av i fremtiden, er de økonomiskes rammen vi har til å drive DNK

4.	Hva engasjerer deg i kirke og samfunn?

Svar: Jeg er opptatt av vi som menighet tar vare på hverandre innad, men også mot hele den geografiske lokal menighet. Diakoni er et nøkkel ord, kirken må være nær i menneskers daglige liv.
Videre ønsker jeg at kirken må ta ansvar og engasjere seg i miljøspørsmål lokalt og globalt.
Kirken er nå, og vil i økende grad være avhengig av frivillige. Frivillige må rekrutteres, inspireres, utfordres og bli ivaretatt  

5.	Hvorfor skal vi stemme på deg  ved årets kirkevalg?

Svar: Mitt engasjement i DNK startet lokalt. Sitter i bispedømmerådet i inneværende periode. Kjenner meg motivert og engasjert til en ny periode. Tror at min kontinuitet kan være en styrke.
Er opptatt av de unge, at de får være med å sette sitt preg på kirken. 
Ønsker at den enkelte menighet gir rom for innspill og kreativitet som kan gi flere en møteplass i kirken. Jeg tenker også på det økende antall eldre i landet. Disse trenger flere arenaer, mer omsorg/hjelp, men må absolutt sees på som en resurs.

Arbeidserfaring / utdanning

1997 - 2000
Bachelor i Sykepleie

Kirkelige verv

2000 -
Voksenleder i barnekor , klubber

2008 -
Trosopplærings utvalg i Nanset kirke

2010 -
Initiativtager til «helt enkelt» (annerledes gudstjeneste)

2011 - 2015
Tunsberg bispedømmeråd

2013 -
Representantskapet Kirkens nødhjelp


Andre kandidater på samme liste

1
INGJERD BREIAN HEDBERG Stilling: Bønneleder Alder: 50 3157 BARKÅKER
2
STEINAR AANSTAD Stilling: Ingeniør Alder: 57 3647 HVITTINGFOSS
3
KARI MARTINE KOLBRÆK ASK Stilling: Ordfører Alder: 66 3350 PRESTFOSS
5
THOMAS BRATSBERG Stilling: Ettåring Alder: 21 3070 SANDE I VESTFOLD
6
CATHE WIKSÉN FREILEM Stilling: Pensjonist Alder: 68 3045 DRAMMEN
7
ANNE KRISTIN MOEN FRIVOLD Stilling: Opplæringsleder/rådg Alder: 52 3530 RØYSE
8
BIRGER BOLSTAD Stilling: Lektor Alder: 62 3579 TORPO
9
SISSEL DREJER FESTØ Stilling: Enhetsleder Alder: 62 3470 SLEMMESTAD
10
LINE LAPPEGÅRD FURUSETH Stilling: Pedagogisk leder Alder: 47 3124 TØNSBERG
11
JAN KRISTIAN HVERVEN Stilling: Overingeniør/sanger Alder: 37 3044 DRAMMEN
12
ÅSE FREDRIKKE REE AADLAND Stilling: Lærer/journalist Alder: 31 3226 SANDEFJORD
13
ANNE HELENE MANGELRØD GJONE Stilling: Pensjonist Alder: 65 3282 KVELDE
14
ANDREAS NORNES Stilling: Student Alder: 22 3188 HORTEN
15
HANS FRIVOLD Stilling: Pensjonist Alder: 71 3440 RØYKEN
16
BENTE ENGEN ANDERSEN Stilling: Student Alder: 22 3262 LARVIK