6

CATHE WIKSÉN FREILEM

Stilling: Pensjonist Alder: 68 3045 DRAMMEN Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i TUNSBERG BISPEDØMMERÅD på Nominasjonskomiteens liste

Spørsmål og svar

1. Den norske kirkes visjonsdokument for 2015-19 presenterer vår kirke som bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende. Hva er viktig for deg å jobbe med?
Svar: For meg er det viktigst å arbeide med "åpen" og "tjenende". Jeg ønsker en åpen folkekirke som engasjerer seg i samfunnet og inviterer mennesker fra alle lag. Den skal være en raus folkekirke med toleranse, vidsyn og respekt som bærebjelker. Kirken skal være sterk i sak og mild i form i tema som ytringsfrihet, menneskerettigheter, mangfold og i gode dialoger med andre religionssamfunn. Kirken skal delta i media, overfor andre organisasjoner, mot myndighetene og andre samfunnsaktører. Kirken skal lytte - og delta på egne premisser.  Men uttrykket tjenende mener jeg omsorg i videste forstand. Mange mennesker har tunge byrder på grunn av død, savn, tomhet, nederlag, diskriminering og ensomhet. Kirken må aldri redusere sin innsats for mennesker som trenger hjelp - også utenlands.
2. Kirkemøtet 2014 var delt i synet på kirkelig vigsel av likekjønnede par. Hva er ditt standpunkt?
Svar: "Størst av alt er kjærligheten!" Jeg er tilhenger av at kirken kan vigsle likekjønnede par.
3. Forholdet mellom staten og kirken er i endring. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av dette?
Svar: Endringene fjør i større grad Kirken til "herre i eget hus", herunder kirkeforliket fra 2008 om rettslig og økonomisk selvstendighet. Formålet er å sette Kirken bedre i stand til, på egne vilkår, å ivareta oppgaven som folkekirke. Fire viktige forhold:  * Grunnlovsbestemmelsene om Den norske kirke ligger fast - og følgende videreføres: * Kommunenes ansvar for den lokale kirkes økonomi, * Soknenes rettslige selvstendighet, * Statens finansieringsordninger overfor Kirken. Et friere forhold mellom Kirken og Staten bør bli positivt. Medlemmene av Kirken får tettere tilknytning og større engasjement når de selv avgjør sitt medlemskap. Hovedspørsmål: Hvordan snu en dels fallende interesse for Kirken?  Både mhp frivillig kirkelig engasjement og Kirkens omdømme? Mulighetene og utfordringene er store.
4. Hva engasjerer deg i kirke og samfunn?
Svar: "Gjør døren høy og porten vid". Jeg vil jobbe for en åpen og tolerant kirke som inkluderer og engasjerer. I vårt flerkulturelle samfunn er dialogarbeid viktig.
5. Hvorfor skal vi stemme på deg ved årets kirkevalg?
Svar: Jeg kan bli et frisk pust inn i det kirkelige arbeidet. Men min bakgrunn fra politikk, frivillig arbeid, menighetsråd og fellesråd, er jeg fremdeles nysgjerrig og nytenkende.

Arbeidserfaring / utdanning

1969 - 2004
Flyvertinne SAS

Kirkelige verv

2009 - 2011
Drammen Kirkelige Fellesråd

2009 - 2015
Strømsgodset Menighetsråd

2012 - 2016
Representant i KA

Offentlige og andre verv

1983 - 1989
Leder av ligningsnemden i Lier kommune

1991 - 1995
Leder av et bydelsutvalg i Drammen

2009 -
Frivillig i Kirkens SOS

2009 -
Medlem av Rotary

2011 - 2015
Varamedlem i bystyret i Drammen


Andre kandidater på samme liste

1
INGJERD BREIAN HEDBERG Stilling: Bønneleder Alder: 50 3157 BARKÅKER
2
STEINAR AANSTAD Stilling: Ingeniør Alder: 57 3647 HVITTINGFOSS
3
KARI MARTINE KOLBRÆK ASK Stilling: Ordfører Alder: 66 3350 PRESTFOSS
4
KJELL RUNE WIRGENES Stilling: Sykepleier Alder: 49 3274 LARVIK
5
THOMAS BRATSBERG Stilling: Ettåring Alder: 21 3070 SANDE I VESTFOLD
7
ANNE KRISTIN MOEN FRIVOLD Stilling: Opplæringsleder/rådg Alder: 52 3530 RØYSE
8
BIRGER BOLSTAD Stilling: Lektor Alder: 62 3579 TORPO
9
SISSEL DREJER FESTØ Stilling: Enhetsleder Alder: 62 3470 SLEMMESTAD
10
LINE LAPPEGÅRD FURUSETH Stilling: Pedagogisk leder Alder: 47 3124 TØNSBERG
11
JAN KRISTIAN HVERVEN Stilling: Overingeniør/sanger Alder: 37 3044 DRAMMEN
12
ÅSE FREDRIKKE REE AADLAND Stilling: Lærer/journalist Alder: 31 3226 SANDEFJORD
13
ANNE HELENE MANGELRØD GJONE Stilling: Pensjonist Alder: 65 3282 KVELDE
14
ANDREAS NORNES Stilling: Student Alder: 22 3188 HORTEN
15
HANS FRIVOLD Stilling: Pensjonist Alder: 71 3440 RØYKEN
16
BENTE ENGEN ANDERSEN Stilling: Student Alder: 22 3262 LARVIK