9

SISSEL DREJER FESTØ

Stilling: Enhetsleder Alder: 62 3470 SLEMMESTAD Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i TUNSBERG BISPEDØMMERÅD på Nominasjonskomiteens liste

Spørsmål og svar

1.	Den norske kirkes visjonsdokument for 2015-19 presenterer vår kirke som bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende. Hva er viktig for deg å jobber med?

Svar:
 Visjoner kan være vanskelig å forholde seg til, når man ikke har vært med på drøftingene rundt innholdet i disse. Mine uttalelser vil derfor være preget av hva jeg selv legger i dem.  Jeg opplever at hver for seg er alle viktige for en kirke som ønsker å bety noe for menneskers liv. 

-	En bekjennende og misjonerende kirke er tydelig på sin lære og formidler denne fordi den tror at den vil være til gavn for menneskene. Måten dette gjøres på og hvordan mennesker oppfatter oppdraget, bidrar i stor grad til hvordan misjoneringen oppfattes og mottas. Dette er verdt å drøfte og dreier seg i stor grad om kommunikasjon. Jeg mener at kirken i dag har noen utfordringer knyttet til dette. 

-	En tjenende kirke står til tjeneste i alle livets situasjoner, uten forbehold. Dette bidrar til å bygge tillit og viser Bibelens budskap i praksis. En utfordring kan være at kirken utenfra kan virke mer fordømmende enn tjenende innenfor noen områder. Kirken har en utfordring knyttet til å framstå som den svakes forsvarer og hjelper i enhver sammenheng. 


-	En åpen kirke har stor takhøyde uten å gå på akkord med sitt egentlige oppdrag. Dette kan være en stor utfordring. I en verden som er i stadig endring, skal kirken både holde på sin lære og tro, samtidig som den skal forstå og tolke verden slik den fungerer i dag og de menneskene som lever i den. Viktig at kirken har en åpen, aksepterende  og lyttende tilnærming til dette. 


2.	Kirkemøtet 2014 var delt i synet på kirkelig vigsel av likekjønnede par. Hva er ditt standpunkt?
Svar: 
Jeg er for kirkelig vigsel av likekjønnede par. For meg dreier det seg om at alle er skapt i Guds bilde – uansett legning. Homofile og lesbiske par som ønsker å bekrefte sin kjærlighet til hverandre med kirkens velsignelse, bør ha en selvfølgelig rett til dette. 


3.	Forholdet mellom staten og kirken er i endring. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av dette?

Svar: 
-	Muligheter: Kirka kan ta egne avgjørelser uten politisk innblanding. Utfordringer: Bli enige / oppnå konsensus innad som virker samlende, ikke splittende, både internt og eksternt.

-	Muligheter: Kirka kan velge sin egen ledelse. Utfordringer: Velge ledere som evner å ha et overordnet og vidt perspektiv, har tillit i folket og  er tydelige i trosspørsmål. 


-	Muligheter: Har eneansvaret for trosopplæringa. Utfordringer: Utforme og gjennomføre en trosopplæring som oppleves aktuell og relevant. Utdanne opplæringsledere med kunnskap, pedagogiske evner og relasjonskompetanse. 4.	Hva engasjerer deg i kirke og samfunn?

Svar: 
Jeg er generelt samfunnsengasjert og tror på enkeltmenneskers og gruppers mulighet for å påvirke. Mener kirken bør engasjere seg mer i miljøspørsmål og fordelingsproblematikk og delta tydeligere i samfunnsdebatten. Kirken bør framstå som forkjemper for demokrati og menneskerettigheter på en tydeligere måte enn i dag, basert på Bibelens tydelige syn på ansvar og toleranse for hverandre. 

Tror også kirken har et stort og for lite brukt potensiale knyttet til folks ønske om refleksjon og drøfting rundt tro og livssyn.

Jeg er opptatt av kirken som organisasjon og de mulighetene som ligger i god styring og ledelse, et område jeg har jobbet mye med og kan en del om.  

5.	Hvorfor skal vi stemme på deg ved årets kirkevalg?

Svar: 
Jeg er åpen for å tenke utenfor faste rammer, samtidig som jeg er opptatt av å holde på det viktigste;  «Men størst av alt er kjærligheten». 

Mitt ønske for framtidas kirke er at vi i større grad enn i dag kan skille «stort» og «smått», «viktig» og «mindre viktig» -  og gjør derfor filosof og biskop Aurelius Augustins ord til mine: 

«Fasthet i det sentrale, frihet i det perifere – og kjærlighet i alt»

Dette er mitt ønske for den norske kirke i framtida.

Arbeidserfaring / utdanning

- 2007
Utdanningsledelse, Mastergrad Universitetet i Oslo

1973 - 1975
Kristendomskunnskap mellomfag. Universitetet i Trondheim

1975 - 1977
3 årig lærerutdanning, Trondheim lærerskole

1992 -
Rektor

2010 - 2014
Veilederkorps, Utdanningsdirektoratet

Kirkelige verv

1969 - 1972
Ten-Sing-leder

1970 - 1975
Speiderleder ( I Molde og i Trondheim)

Offentlige og andre verv

1986 - 2006
Tillitsvalgt i Utdanningsforbundet på lokal og fylkesnivå

2002 - 2010
Styremedlem i stiftelsen Sekkefabrikken Kulturhus

2003 - 2011
Meddommer i Drammen Tingrett


Andre kandidater på samme liste

1
INGJERD BREIAN HEDBERG Stilling: Bønneleder Alder: 50 3157 BARKÅKER
2
STEINAR AANSTAD Stilling: Ingeniør Alder: 57 3647 HVITTINGFOSS
3
KARI MARTINE KOLBRÆK ASK Stilling: Ordfører Alder: 66 3350 PRESTFOSS
4
KJELL RUNE WIRGENES Stilling: Sykepleier Alder: 49 3274 LARVIK
5
THOMAS BRATSBERG Stilling: Ettåring Alder: 21 3070 SANDE I VESTFOLD
6
CATHE WIKSÉN FREILEM Stilling: Pensjonist Alder: 68 3045 DRAMMEN
7
ANNE KRISTIN MOEN FRIVOLD Stilling: Opplæringsleder/rådg Alder: 52 3530 RØYSE
8
BIRGER BOLSTAD Stilling: Lektor Alder: 62 3579 TORPO
10
LINE LAPPEGÅRD FURUSETH Stilling: Pedagogisk leder Alder: 47 3124 TØNSBERG
11
JAN KRISTIAN HVERVEN Stilling: Overingeniør/sanger Alder: 37 3044 DRAMMEN
12
ÅSE FREDRIKKE REE AADLAND Stilling: Lærer/journalist Alder: 31 3226 SANDEFJORD
13
ANNE HELENE MANGELRØD GJONE Stilling: Pensjonist Alder: 65 3282 KVELDE
14
ANDREAS NORNES Stilling: Student Alder: 22 3188 HORTEN
15
HANS FRIVOLD Stilling: Pensjonist Alder: 71 3440 RØYKEN
16
BENTE ENGEN ANDERSEN Stilling: Student Alder: 22 3262 LARVIK