11

JAN KRISTIAN HVERVEN

Stilling: Overingeniør/sanger Alder: 37 3044 DRAMMEN Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i TUNSBERG BISPEDØMMERÅD på Nominasjonskomiteens liste

Spørsmål og svar

1.	Den norske kirkes visjonsdokument for 2015-19 presenterer vår kirke som bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende. Hva er viktig for deg å jobber med?

Svar: For meg er det viktig at kirken er åpen og inkluderende som lar mennesker få kjenne at vi lever i troen på en levende Kristus i glede så vel som i sorg. Alle skal kunne kjenne seg som en del av et omsorgsfullt fellesskap, fordi livet i kirken nettopp handler om å  høre til.  Uten tro mister vi noe å orientere oss etter. Det viktigste grunnlaget for kirkens bekjennelse er naturligvis Bibelen. Sentrale formuleringer av den kristne tro finner jeg også i salmene hvor den nye utgaven av Norsk Salmebok er til stor hjelp og ikke minst inspirasjon. Ut i fra dette grunnlaget når man langt når arbeider visjonene i folkekirken.

2.	Kirkemøtet 2014 var delt i synet på kirkelig vigsel av likekjønnede par. Hva er ditt standpunkt?
Svar: Jesus presenter ikke en sentimental kjærlighet som idylliserer virkeligheten, men en tøff kjærlighet som våger oppgjør og konfrontasjon. Kjærlighetens mål er ikke å finne seg sel, men heller sette søkelyset på sin partner. 
Mitt standpunkt er at jeg ikke har bestemt meg ennå.

3.	Forholdet mellom staten og kirken er i endring. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av dette?

Svar:  Slik organiseringen er i dag med 2 arbeidsgiver linjer ( prestene Staten –øvrige ansatte i kirkelige fellesråd dvs. overføringer av økonomiske midler fra kommunene) Kirkelige fellesråd har i dag også ansvar for drift, vedlikehold av kirkens eiendomsmasser uten bidrag fra staten. Ved å få en felles arbeidsgiverorganisering vil dette bidra til bedre kommunikasjon og samarbeid i kirken.

4.	Hva engasjerer deg i kirke og samfunn?

Svar:  Som sanger er jeg  spesielt engasjert i musikk i kirken til  kirkelige handlinger og konserter. Sang og musikk er en stor og viktig formidler av kirkens budskap og jeg vil jobbe videre for å skape gode arenaer. Kirkerommet skaper en viktig og solid ramme i møte med musikk og her har man også  mulighet til å nå ut til folk som ikke er aktive i kirken til vanlig.  Så må man huske på at kirken har også sosiale arenaer utenom gudstjenestene som er viktige møteplasser i samfunnet.

5.	Hvorfor skal vi stemme på deg  ved årets kirkevalg?

Svar: Fordi jeg er en positiv, engasjert person og har erfaring fra kirken og menighetsliv. Jeg er åpen, engasjert og vil bidra til å gjøre folkekirken til et godt sted å være. Gled dere jeg har gledet meg lenge ?

Arbeidserfaring / utdanning

1990 -
Freelands operasanger / kirkesanger

1999 - 2001
Leder for barne og ungdomsarbeidet i Strømsgodset menighet

2001 - 2005
Bachelor i Økonomi og administrasjon

2001 - 2005
Kirkesanger i Kongsberg kirke

2006 -
Overingeniør - Jernbaneverket

Kirkelige verv

1991 -
Aktiv freelands sanger i Tunsberg bispedømmes kirker

1996 - 1999
Barne og ungdomsutvalg i Sande Menighet

1996 - 1999
Kirketjenervikar Sande Menighet

2001 - 2005
Kongsberg kristne studentlag- styremedlem

Offentlige og andre verv

2005 - 2014
Lærumsgate 1-3 Borettslslag- styreleder

2011 - 2014
NITO etatsgruppe Jernbaneverket

2014 -
Foreningen Drammens teater – styremedlem


Andre kandidater på samme liste

1
INGJERD BREIAN HEDBERG Stilling: Bønneleder Alder: 50 3157 BARKÅKER
2
STEINAR AANSTAD Stilling: Ingeniør Alder: 57 3647 HVITTINGFOSS
3
KARI MARTINE KOLBRÆK ASK Stilling: Ordfører Alder: 66 3350 PRESTFOSS
4
KJELL RUNE WIRGENES Stilling: Sykepleier Alder: 49 3274 LARVIK
5
THOMAS BRATSBERG Stilling: Ettåring Alder: 21 3070 SANDE I VESTFOLD
6
CATHE WIKSÉN FREILEM Stilling: Pensjonist Alder: 68 3045 DRAMMEN
7
ANNE KRISTIN MOEN FRIVOLD Stilling: Opplæringsleder/rådg Alder: 52 3530 RØYSE
8
BIRGER BOLSTAD Stilling: Lektor Alder: 62 3579 TORPO
9
SISSEL DREJER FESTØ Stilling: Enhetsleder Alder: 62 3470 SLEMMESTAD
10
LINE LAPPEGÅRD FURUSETH Stilling: Pedagogisk leder Alder: 47 3124 TØNSBERG
12
ÅSE FREDRIKKE REE AADLAND Stilling: Lærer/journalist Alder: 31 3226 SANDEFJORD
13
ANNE HELENE MANGELRØD GJONE Stilling: Pensjonist Alder: 65 3282 KVELDE
14
ANDREAS NORNES Stilling: Student Alder: 22 3188 HORTEN
15
HANS FRIVOLD Stilling: Pensjonist Alder: 71 3440 RØYKEN
16
BENTE ENGEN ANDERSEN Stilling: Student Alder: 22 3262 LARVIK