Kirkevalget 2019

Samtidig med kommune- og fylkestingsvalget 2019 er det kirkevalg.

Kirkemøtet 2018 (11.-16. april) skal fastsette nye regler for valg av menighetsråd og regler for valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet.

Forberedelsene til Kirkevalget 2019 starter våren 2018. Veilednings- og ressursstoffet på denne nettsiden (kirkevalget.no) blir oppdatert fra sommeren 2018.

 

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Postboks 799 Sentrum, 0106 Oslo
Tlf.: 23 08 12 00
E-post: post.kirkeradet@kirken.no
Web: kirkevalget.no

Kontakt seniorrådgiver Anders Backer-Grøndahl Eide
E-post: ae346@kirken.no
Tlf 23 08 12 57 / 40 40 44 28

Kontakt rådgiver kirkevalg
Margit Aas Onstein
E-post: mo244@kirken.no
Tlf 23 08 12 63