Hvem kan jeg stemme på?

Du stemmer på kandidater til menighetsrådet og til bispedømmerådet/Kirkemøtet.

Kandidatene velges for en periode på fire år. Ved valg til menighetsråd er det de aller fleste steder bare én kandidatliste.Ved årets valg er det for første gang gitt mulighet for at det kan stilles flere lister til valg til bispedømmeråd/Kirkemøtet. I ni av elleve bispedømmer er det to lister å velge mellom: Nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirkes liste.


Hva gjør menighetsrådet?
Menighetsrådet leder menighetens virksomhet der du bor. Rådet har stor innflytelse på oppgavene i kirken. Dette kan gjelde formen på gudstjenestene,
arbeid blant barn og unge, kirkens omsorgstjeneste og musikklivet.

Hva gjør bispedømmerådet?

Bispedømmerådet er det regionale styringsorganet i kirken. Rådet tilsetter og har arbeidsgiveransvar for prester og enkelte andre ansatte i kirken. Medlemmene i bispedømmerådene utgjør samlet Kirkemøtet som er Den norske kirkes øverste representative organ.

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Postboks 799 Sentrum 0107 Oslo Tlf.: 23 08 12 00 E-post: post.kirkeradet@kirken.no
Web: www.kirkevalget.no

Kontakt seniorrådgiver Anders Backer-Grøndahl Eide
E-post: abge@kirken.no
Tlf 23 08 12 57 / 40 40 44 28

eller rådgiver kirkevalg Margit Aas Onstein
E-post: mo244@kirken.no
Tlf 23 08 12 63