Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Hvordan avgir jeg stemme ved kirkevalget?

Slik går du fram når du vil avgi stemme ved menighetsrådsvalget og ved valg til bispedømmeråd/Kirkemøtet.

Når og hvor er det valg?
Kirkevalget holdes 13. og 14. september 2015, samtidig med kommunestyre-/fylkestingsvalget. Kirkevalget finner sted i et lokale med umiddelbar nærhet til det offentlige valget.

Slik stemmer du ved menighetsrådsvalget
I de fleste menigheter er det bare én liste ved valg av menighetsråd, og valget blir arrangert som flertallsvalg. Foreligger det to eller flere lister, blir det listevalg. Velger du å levere stemmeseddelen uten endringer, får alle kandidatene på listen én stemme hver.
Vil du endre på stemmeseddelen kan du:

  • Gi inntil tre kandidater tilleggsstemme ved å sette kryss i ruten til venstre for kandidatens navn. Kandidaten får da to stemmer.
  • Tilføye navn på inntil tre valgbare personer i menigheten hvis det er én valgliste, eller tilføye inntil tre navn fra andre valglister hvis det er flere. Disse kan ikke gis tilleggsstemme og får da én stemme hver.

Øvrige kandidater får én stemme hver. Andre endringer vil ikke regnes med.

Slik stemmer du ved bispedømmeråds-/kirkemøtevalget
Ved valg til bispedømmeråd er det i ni av elleve bispedømmer to lister å velge mellom. Velger du å levere stemmeseddelen uten endringer, får alle kandidatene på listen én stemme hver.
Vil du endre på stemmeseddelen kan du:

  • Gi inntil tre kandidater tilleggsstemme ved å sette kryss i ruten til venstre for kandidatens navn. Kandidaten får da to stemmer.
  • Tilføye inntil tre navn fra andre valglister. Disse kan ikke gis tilleggsstemme. Kandidaten får da én stemme.

Øvrige kandidater får én stemme hver. Andre endringer vil ikke regnes med.

Listestemmer / personstemmer - når det foreligger to lister til bispedømmeråds-/ kirkemøtevalget
Vær oppmerksom på at hvis du gir personstemme til en kandidat fra den andre listen, vil en såkalt listestemme bli overført til den andre listen. Listestemmene har betydning ved mandatfordelingen mellom listene: Hvis det skal velges sju representanter, vil den listen du velger i utgangspunktet ha sju listestemmer. Hvis du gir personstemme til for eksempel tre kandidater fra den andre listen ved å føre dem opp på den listen du har valgt, vil du gi fire av sju listestemmer til den listen du har valgt, og overføre tre listestemmer til den andre listen. Hvis det skal velges fire representanter, vil listen tilsvarende i utgangspunktet ha fire listestemmer.

Ved opptelling av stemmene må man først finne ut hvor mange representanter (mandater) de ulike listene får inn i bispedømmerådet/Kirkemøtet ved å telle opp listestemmene. Deretter telles personstemmene opp for å finne ut hvilke kandidater som blir valgt fra hver liste.Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Postboks 799 Sentrum, 0106 Oslo
Tlf.: 23 08 12 00
E-post: post.kirkeradet@kirken.no
Web: kirkevalget.no

Kontakt seniorrådgiver Anders Backer-Grøndahl Eide
E-post: ae346@kirken.no
Tlf 23 08 12 57 / 40 40 44 28

Kontakt rådgiver kirkevalg
Margit Aas Onstein
E-post: mo244@kirken.no
Tlf 23 08 12 63