RINDAL SOKN

, 71664755 ingeborg.nordlund@rindal.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

RINDAL Rindal kommunehus 12.august til 5.september mellom kl. 9 og 15.
ØVRE RINDAL Rindal kommunehus 12.august til 5.september mellom kl. 9 og 15.

Her stemmer du (stemmekretser)

RINDAL 09.09.2019 kl 12:00 - 20:00 Eldresenteret, Rindal helsetun 6657 Rindal
ØVRE RINDAL 09.09.2019 kl 12:00 - 20:00 Skogsletta forsamlingshus 6658 Rindalsskogen