TJELDSUND SOKN

9440 EVENSKJER 76 91 91 40 kirken@tjeldsund.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

1
KARL-ALBERT KJERSTAD f. 1960, Miljøarbeider Kjerstad
2
GUDRUN HELENE TUNSTAD f. 1956, Barne. og ungdomsarbeider Ramstad
3
GUNNHILL MARGY ANDREASSEN f. 1949, Pensjonist Kongsvik
4
ODDVAR SIGURD PEDERSEN f. 1947, Anleggsarbeider Myklebostad
5
BENTE ANKERSTRØM f. 1967 Fjelldal
6
JOSTEIN HELGE AARSUND f. 1943, Pensjonist Ramsund
7
AUD NELLY KARINE PEDERSEN f. 1942, Pensjonist Myklebostad
8
METTE MYRE f. 1963 Ramsund
9
ELBJØRG SCHØNING JOHANSEN f. 1951, Pensjonist Hol i Tjeldsund
10
GRETE EIVIK f. 1958, Hjelpepleier Fjelldal
11
MAGNE PEDERSEN f. 1967, Møbelsnekker Myklebostad
12
EIRIN NORMANN SVENDSEN f. 1965 Kongsvik
13
HILDEGUNN MOVIK f. 1969 Ramsund
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet 10. august-6. september Kirkekontoret i Skånland, Skånlandsveien 447 (Elvemo) 9440 Evenskjer

Her stemmer du (stemmekretser)

FJELLDAL 09.09.2019 kl 11:00 - 20:00 Fjelldal/Ramstad kulturhus Fjelldalsveien 371, 9441 Fjelldal
KONGSVIK 09.09.2019 kl 11:00 - 20:00 Kongsvik kulturhus Kong Olavs vei 968, 9436 Kongsvik
RAMSUND 09.09.2019 kl 11:00 - 20:00 Ramsund samfunnshus Strandveien 36, 9442 Ramsund
TJELDØY 09.09.2019 kl 11:00 - 20:00 Tjeldsunn rådhus Tjeldøyveien 800, 9444 Hol i Tjeldsund