NORDRE HURUM SOKN

, 1384 ASKER 66754090 post@asker.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

1
2
OLE MORTEN FURUA RØDBY f. 1949 Klokkarstua
3
ELIN CHRISTEL VOLDEN DRIJFHOUT f. 1975 Klokkarstua
4
KARI JOHANSEN f. 1951 Sætre
5
KRISTIN WOLD f. 1960 Storsand
6
ELISABETH JOHNSEN FOSEN f. 1972 Sætre
7
HENRIK THRANA f. 1945 Sætre
8
MORTEN ANTON TANGEN f. 1952 Klokkarstua
9
MORTEN SANDNES f. 1963 Sætre
10
BJØRG WOIE BERG f. 1960 Klokkarstua
11
TORD AABØE LØTVEIT f. 1986 Klokkastua
12
THOR SEVERIN HAUG f. 1942 Storsand
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet alle i soknet:kirkekontoret på Spikkestad, C.A Johansens plass 1, 3430 Spikkestad. tirsdag-torsdag 10.00 - 14.00 i perioden 10. august til 6. september

Her stemmer du (stemmekretser)

KLOKKARSTUA 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Hovenga samfunnshus Knivsfjellveien 2, 3490 Klokkarstua
SÆTRE 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Sætre skole Nordre Sætrevei 1, 3475 Sætre