SØR-VÅGSØY SOKN

, 57855070 sokneraad@c2i.net

Nominasjonskomiteens liste

1
KARI MARGRETHE HEGGEN f. 1946, Pensjonist Måløy
2
MALENE HELGA TENNEBØ f. 1948, Pensjonist Deknepollen
3
HALGEIR EIVIND LADE f. 1973, Tekniker Vågsvåg
4
ANNE HELENE GJENGEDAL f. 1948, Pensjonist Almenningen
5
LARS FALLINGEN f. 1952, Pensjonist Holvik
6
BENTE KRISTINE SCHIELDERUP f. 1954, Fysioterapeut Måløy
7
GRETHE KARIN MULELID f. 1955, Hjelpepleiar/Pensjonist Måløy
8
JOAKIM ELDEVIK SKAVLID f. 1992, Styrmann Måløy
9
MARIT ODDBJØRG SØRPOLL LYKKEBØ f. 1944, Pensjonist Almenningen
10
ANNE MABEL BERG NYBAKK f. 1961, Sjukepleiar Måløy
11
ARVID SØRPOLL f. 1939, Pensjonist Sørpoll
12
CHRISTIAN OKSHOLEN f. 1979, Produksjonsassistent Deknepollen
13
RIGMOR FÆRESTRAND f. 1956, Hjelpepleiar Færestrand
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet 10.08.19- 06.09.19. Kyrkjekontoret i Vågsøy.

Her stemmer du (stemmekretser)

MÅLØY 09.09.2019 kl 09:00 - 20:00 Vågsøy folkebibliotek Gt 1 - 82
SKAVØYPOLL 09.09.2019 kl 09:00 - 19:00 Skavøypoll skule Blålidvegen 2