LINDÅS SOKN

, 5914 ISDALSTØ 56 37 59 20 post.lindaskf@kyrkja.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Lindås kyrkjekontor, Kanalvegen 6, tysdagar kl. 12.00-14.00 / 20/8, 27/8, 03/9.

Her stemmer du (stemmekretser)

KLØVHEIM 09.09.2019 kl 12:00 - 20:00 Kløvheim skule Mykingsvegen 640, 5913 Eikangervåg
LINDÅS 09.09.2019 kl 12:00 - 20:00 Lindåshallen Veråsvegen 24, 5955 Lindås
MYKING 09.09.2019 kl 12:00 - 20:00 Myking skule Skauvegen 3, 5957 Myking
SKODVIN 09.09.2019 kl 12:00 - 20:00 Skodvin skule Skodvinsvegen 1, 5956 Hundvin