ST. HANSHAUGEN SOKN

, 0172 OSLO 23 62 90 00 post.kfio.oslo@kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

1
KIRSTEN TORDIS NILSEN f. 1952, pensjonert lektor Oslo
2
ROGER JENSEN f. 1968, pilegrimsprest Oslo
3
ELSE-MARGRETHE NIELSEN f. 1952, Førstekonsulent NAV Oslo
4
KNUT JOHANNES ERSTAD f. 1962, konsulent i Fagforbundet Oslo
5
KINE SKJETNE ARNESTAD f. 1959, rådgiver forvaltning Oslo
6
TRYGVE RIISER GUNDERSEN f. 1970, forlagsredaktør Oslo
7
ERLEND CHRISTOFFER SOMMER LANDSEND f. 1979, lege og forsker Oslo
8
SONJA WEISS f. 1973, lege Oslo
9
GEIR BRÅTEN f. 1949, pensjonert adjunkt Oslo
10
ELLEN GRYTING f. 1983, sykepleier og prest Oslo
11
STEINAR BJØRNSENGEN f. 1945, pensjonert kantor Oslo
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Kapellet i Domkirken. Mandag og onsdag kl. 10-14 og fredag kl 16-18 i perioden 12.08 til 04.09 2019

Her stemmer du (stemmekretser)

Bolteløkka skole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Bolteløkka skole Eugeniesgt 10
Bolteløkka skole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Bolteløkka skole Eugeniesgt 10
Foss videregående skole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Foss videregående skole Steenstrupsgt. 20
Foss videregående skole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Foss videregående skole Steenstrupsgt. 20
Ila skole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Ila skole Fougstadsgt. 10
Ila skole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Ila skole Fougstadsgt. 10
Oslo katedralskole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Oslo Katedralskole Ullevålsveien 31
Oslo katedralskole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Oslo Katedralskole Ullevålsveien 31