BYNESET OG LEINSTRAND SOKN

7013 TRONDHEIM post.trondheim@kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

1
EINAR NORDBØ f. 1957 Sørnypan
3
ANDERS AA f. 1966 Nyplia
4
RANDI HELENE ARONSEN f. 1942 Langberga
5
FRODE HOVE f. 1975 Hangersletta
6
MERETE HOLM ANDERSSEN f. 1996 Kammen
7
AMALIE VORSETH GIPLING f. 2001 Mjøset
8
SIGNE LISE VAAJE HJELLEN f. 1958 Hjellen
9
OLGA ELISABETH SLETTAHJELL f. 1950 Torgerstuen
10
MAY ODDRUN NÆSS f. 1970 Melhus
11
LARS ENGEN f. 1966 Engen
12
ANITA MARTILA PETTERSEN f. 1966 Mulberga
13
BERIT MOE NYBERG f. 1950 Kammen
14
SIV MARI FORSMARK f. 1972 Spongdal
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Menighetskontoret, Heimdalsv.4 i åpningstiden

Her stemmer du (stemmekretser)

NYPVANG 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Nypatunet helse og velferdssenter Leinstrandv. 797, 7083 Leinstrand
RYE 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Rye skole 7070 Bosberg
SPONGDAL 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Byneset helse og velferdssenter Bråmyra 4 A, 7074 Spongdal