VERA OG VUKU SOKN

7600 LEVANGER 74 07 52 80 post@sikirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Vuku stemmekrets 12. august til 6. september hos Sør-Innherad kirkelige fellesråd, kirkekontoret, 4. etasje, Levanger rådhus

Her stemmer du (stemmekretser)

Vuku stemmekrets 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Vuku oppvekstsenter Vuku oppvekstsenter