DØVES MENIGHET I OSLO OG ØSTLANDET

0360 OSLO 23 33 43 20 doves.menighet.oslo@dovekirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Døvekirken, Fagerborggaten 12. Torsdag 15. og 29. august kl. 14-17
Alle valgkretser i soknet 10.08-06.09 i Oslo Døvekirke, hverdager i kontortiden og søndager etter gudstjenesten.

Her stemmer du (stemmekretser)

Alle valgkretser i soknet 08.09.2019 kl 12:00 - 14:00 Oslo Døvekirke Fagerborggaten 12, 0360 Oslo
Alle valgkretser i soknet 09.09.2019 kl 09:00 - 15:00 Oslo Døvekirke Fagerborggaten 12, 0360 Oslo