DØVES MENIGHET I OSLO OG ØSTLANDET

Fagerborggata 12, 0360 OSLO 23 33 43 20 doves.menighet.oslo@dovekirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste