SIGGERUD SOKN

1405 LANGHUS 67 20 82 00 post.ski@ski.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet 10. aug - 6. sept., Ski kirkekontor kl 9-14

Her stemmer du (stemmekretser)

KONTRA 08.09.2019 kl 14:00 - 20:00 Ski skole Kirkeveien
KONTRA 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Ski skole Kirkeveien
SIGGERUD 08.09.2019 kl 14:00 - 20:00 Siggerudhallen Gamle Siggerudvei 2, 1404 Siggerud
SIGGERUD 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Siggerudhallen Gamle Siggerudvei 2, 1404 Siggerud