MARIDALEN SOKN

0861 OSLO 23 62 94 90 post.nordberg@oslo.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Nordberg kirke

Her stemmer du (stemmekretser)

Maridalen skole 08.09.2019 kl 12:00 - 18:00 Maridalen skole Gml. Maridalsvei 45
Maridalen skole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Maridalen skole Gml. Maridalsvei 45