OS SOKN

, 2550 OS I ØSTERDALEN 62 47 03 43 kirkekontoret@os.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Os kirkekontor tirs-tors kl. 9-14 i perioden 13.8-5.9

Her stemmer du (stemmekretser)

NARJORDET 09.09.2019 kl 13:00 - 17:00 Solvang grendehus 2550 Os i Ø.
OS 09.09.2019 kl 10:00 - 18:00 Os samfunnshus 2550 OS i Ø