GRUA/HARESTUA SOKN

2730 LUNNER 61324800 kontor@lunner.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Forhåndsstemming

Her stemmer du (stemmekretser)

Nominasjonskomiteens liste

1
GUDRUN ELISABETH HANSEN f. 1964, Kunderådgiver/ekspeditør 2742 Grua
2
BERIT SKJØRSHAMMER f. 1960, Intensivsykepleier, Akutt 2743 Harestua
3
WANDA JOSEFSEN FOSS f. 1957, Adm.sjef/Interiørarkitekt 2742 Grua
4
CHRISTER BOSSE f. 1979, Selger 2740 Roa
5
INGER HELENE FRØISLIE LUNNER f. 1953, Pensjonert lærer 2743 Harestua
6
KAI OTTO FET f. 1956, Kunstner 2740 Roa
7
EVA WAAIA f. 1944, Pensjonist 2742 Grua
8
HEGE MARIE HAAKENSTAD GODLI f. 1962, Bonde – miljøarbeider 2742 Grua
9
EVA RØNNESETER MEDINA f. 1951, Pensjonert lærer 2743 Harestua
10
WILLY NIELSEN f. 1958, Uføretrygdet 2742 Grua
11
NINA VESTBY GABRIELSEN f. 1973, Sykepleier 2742 Grua
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Lunner kirkekontor, Lunnerlinna 43A, 2730 Lunner. Mandag-torsdag 10:00-14:00 i perioden 12. august til 5. september

Her stemmer du (stemmekretser)

GRUA 08.09.2019 kl 14:00 - 21:00 Grua skole Sagvegen 6, 2742 Grua
GRUA 09.09.2019 kl 14:00 - 21:00 Grua skole Sagvegen 6, 2742 Grua
HARESTUA 08.09.2019 kl 14:00 - 21:00 Harestua Arena Elvefaret 22, 2743 Harestua
HARESTUA 09.09.2019 kl 14:00 - 21:00 Harestua Arena Elvefaret 22, 2743 Harestua
ROA 08.09.2019 kl 14:00 - 21:00 Lunner ungdomsskole Sandsvegen 2, 2740 Roa
ROA 09.09.2019 kl 14:00 - 21:00 Lunner ungdomsskole Sandsvegen 2, 2740 Roa