BAGN SOKN

Bagnslinna 22, 2930 BAGN 61 34 85 80 post.sor-aurdal@kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste