GULSET OG SKOTFOSS SOKN

3726 SKIEN 35 50 63 60 gulset.menighet@skien.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

1
SIGNE-MARIE AASLUND f. 1947 f 1947
2
JOSTEIN INNERDAL f. 1977 f 1977
3
STIAN SOLLI BERG f. 1989 f 1989
5
ØYVIND EINAR DRANGSLAND f. 1956 f 1956
6
GEIR ANDRE HENRIKSEN f. 1971 f 1971
7
KARI LOTSBERG f. 1948 f 1948
8
HÅVARD HEINES f. 1983 f 1983
9
JON INGE HANGER f. 1964 f 1964
10
SONDRE JOHAN EVENSEN f. 1975 f 1975
11
LAILA ÅRESKJOLD f. 1981 f 1981
12
CATHRINE HILDEN SOLVI f. 1970 f 1970
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet 12.08.19 - 06.09.19 Skien kirkelig fellesråd, Schweigaardsgate 11, 3717 Skien, hverdager kl 09.00 - 15.00. 20.08.19 og 05.09.19 til kl 18.00

Her stemmer du (stemmekretser)

GJERPEN 08.09.2019 kl 16:00 - 21:00 Gjerpen u.skole Luksefjellvegen 20, 3721 Skien
GJERPEN 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Gjerpen u.skole Luksefjellvegen 20, 3721 Skien
GULSET 08.09.2019 kl 16:00 - 21:00 Gulsethallen Gulsetringen 165, 3727 Skien
GULSET 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Gulsethallen Gulsetringen 165, 3727 Skien
SKOTFOSS 08.09.2019 kl 16:00 - 21:00 Skotfoss skole Sandgata, 3720 Skien
SKOTFOSS 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Skotfoss skole Sandgata, 3720 Skien