GAULAR SOKN

6973 SANDE I SUNNFJORD 57 71 63 33 kyrkjesekretaer@gaular.kyrkja.no

Nominasjonskomiteens liste

1
BJARNE ANDREAS HORSEVIK f. 1951, Pensjonist Sande
2
GUNN ELIN BØE HATLESTAD f. 1982, Adjunkt Viksdalen
3
SYNNØVE BERGET f. 1981, Barne- og ungdomsarbeidar Sande
4
SIGURD MARTIN ÅRSKAUG f. 1966, Næringsdrivande Viksdalen
5
BENTE ODDNY KANDAL f. 1965, Lærar Bygstad
6
IDAR SENNESETH f. 1947, Pensjonist Sande
7
OTTAR LEIDAR RUSKEN f. 1964, Vaktmeister Bygstad
8
STEINAR HATLESTAD f. 1952, Kommunikasjonsrådgivar Viksdalen
9
ELIN SOLHAUG OSEN f. 1982, Sjukepleiar Bygstad
10
LASSE OLAV BELL f. 1969, Driftsingeniør Sande
11
HJØRDIS JANNA MARIE ØVREBOTTEN f. 1960, Reinhaldar Sande
12
KJELL ØVREBØ f. 1967, Næringsdrivande Bygstad
13
KARI MARIE HÅHEIM SYGNA f. 1953, Pensjonist Sande
14
TURID ANITA VIKEN f. 1961, Sjukepleiar Viksdalen
Last ned røystesetel

Førehandsrøysting

Alle valgkretser i soknet Onsdag 04.09.19 og torsdag 05.09.19 kl.10.00-12.00 på Gaular bygdeheim.
Alle valgkretser i soknet Alle i soknet: Mandag-fredag kl.08.00-15.30 i perioden 12.08.19 - 06.09.19 på Gaular kyrkjekontor, Førdevegen 12, 6973 Sande i Sunnfjord. Førehandsstemming på kyrkjekontoret går ut mens det er førehandsstemming på Gaular bygdeheim.

Her røyster du (røystekrinsar)

BYGSTAD 09.09.2019 kl 12:00 - 20:00 Bygstad skule 6977 Bygstad
SANDE 09.09.2019 kl 12:00 - 20:00 Gaular kommunehus 6973 Sande i Sunnfjord
VIKSDALEN 09.09.2019 kl 13:00 - 19:00 Viksdalen skule 6978 Viksdalen