BOLSØY SOKN

6419 MOLDE 71 11 14 70 bolsoy.kirkekontor@molde.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste

1
KRISTIN TVEIKRA AARØ f. 1961 6419 Molde
2
BENGT EINAR ANDRESEN f. 1954 6421 Molde
3
INGUNN FLATAKER f. 1952 6421 Molde
4
HARALD HEIENE f. 1960 6421 Molde
5
ELI MARGRETHE HOLMEM f. 1949 6421 Molde
6
ANETTE HOÅS f. 1977 6421 Molde
7
JAHN SVERRE JENSEN f. 1948 6421
8
MAX INGAR MØRK f. 1954 6429 Molde
9
GERD NESDAL f. 1953 6421 Molde
10
ANETTE STRANDEN f. 1968 6416 Molde
11
MARIT OLINE HOVDE SYLTEBØ f. 1952 Bolsøy