NESSET SOKN

, 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL 71 23 14 50 kirkeverge@nesset.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet 10. august til 6. september. Kirkekontoret i Eidsvåg

Her stemmer du (stemmekretser)

YTRE NESSET 08.09.2019 kl 15:00 - 19:00 Nessethallen 6460 Eidsvåg i Romsdal
YTRE NESSET 09.09.2019 kl 09:00 - 20:00 Nessethallen 6460 Eidsvåg i Romsdal