ROAN SOKN

7180 ROAN 72 53 77 18 kirkekontoret@roan-kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Roan kirkekontor Roansveien 9

Her stemmer du (stemmekretser)

BRANDSFJORD 09.09.2019 kl 10:00 - 17:00 Brandsfjord skole Hofstadlia 61
ROAN 09.09.2019 kl 10:00 - 17:00 Roan kommunehus Julie Næss vei 10
SØR-ROAN 09.09.2019 kl 10:00 - 17:00 Sør Roan skole Nordskjørveien
VIK/BESSAKER 09.09.2019 kl 10:00 - 17:00 Vik/Bessaker barnehage Bessakerveien 414