HORG SOKN

7224 MELHUS 72 85 86 21 kirkekontoret@melhus.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

Forhåndsstemming

Her stemmer du (stemmekretser)

Nominasjonskomiteens liste

1
ELI STØLAN f. 1962 Lundamo
2
ELISABETH RØSTAD OLSEN f. 1978 Hovin
3
KJERSTI GURINE EGGEN f. 1944 Lundamo
4
KARI-ANN HELGEMO LØHRE f. 1962 Lundamo
5
INGER MARIE SKJÆRVOLD f. 1946 Hovin
6
ATLE GRYTBACH f. 1961 Hovin
7
JAN PETTER SVEGÅRD f. 1970 Hovin
8
OLA HUKE f. 1943 Ler
9
OLGA MARIE BELSVIK f. 1969 Lundamo
10
KARI GRØNVIK f. 1951 Hovin
11
ELSE JOHANNE LØHRE f. 1954 Lundamo
12
ARNE HALVAR HOLTEN f. 1960 Hovin
13
BJØRG JORUNN TRØEN f. 1948 Hovin
14
MARIT EVJEN f. 1978 Lundamo
15
HEGE MARI MOUM JOHANSEN f. 1982 Hovin
16
RAGNHILD LYSTAD f. 1958 Hovin
17
KARI TILSETH KROGSTAD f. 1971 Hovin
18
LEIF MAGNAR SELBEKK f. 1962 Lundamo
19
ARNFINN HELGEMO f. 1963 Lundamo
20
PER EIVIND LUND f. 1971 Lundamo
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Kirkekontoret hverdager kl. 09-21

Her stemmer du (stemmekretser)

FLÅ 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Flå skole Lykkjvegen 23, 7234 Ler
HOVIN 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Hovin samfunnshus Tømmesdalsvegen 70, 7236 Hovin i Gauldal
LUNDAMO 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Lundahallen Lundadalsvegen 25, 7232 Lundamo