HORG SOKN

Søreggen 2B, 7224 MELHUS 72 85 86 21 kirkekontoret@melhus.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste

1
ELI STØLAN f. 1963 Lundamo
2
ELISABETH RØSTAD OLSEN f. 1979 Hovin
3
KJERSTI GURINE EGGEN f. 1945 Lundamo
4
KARI-ANN HELGEMO LØHRE f. 1963 Lundamo
5
INGER MARIE SKJÆRVOLD f. 1947 Hovin
6
ATLE GRYTBACH f. 1962 Hovin
7
JAN PETTER SVEGÅRD f. 1971 Hovin
8
OLA HUKE f. 1944 Ler
9
OLGA MARIE BELSVIK f. 1970 Lundamo
10
KARI ALMÅS GRØNVIK f. 1952 Hovin
11
ELSE JOHANNE LØHRE f. 1955 Lundamo
12
ARNE HALVAR HOLTEN f. 1961 Hovin
13
BJØRG JORUNN TRØEN f. 1949 Hovin
14
MARIT EVJEN f. 1979 Lundamo
15
HEGE MARI MOUM JOHANSEN f. 1983 Hovin
16
RAGNHILD LYSTAD f. 1959 Hovin
17
KARI TILSETH KROGSTAD f. 1972 Hovin
18
LEIF MAGNAR SELBEKK f. 1963 Lundamo
19
ARNFINN HELGEMO f. 1964 Lundamo
20
PER EIVIND LUND f. 1972 Lundamo