ATNEOSEN SOKN

2480 KOPPANG 62 46 48 40 kirkekontoret@stor-elvdal.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Forhåndsstemming

Her stemmer du (stemmekretser)

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Stor-Elvdal kirkekontor, Storgata 110B, 2480 Koppang. Mandag, onsdag og torsdag 09:00-13:00 i perioden 10.august til 6.september.

Her stemmer du (stemmekretser)

ATNA 09.09.2019 kl 07:00 - 17:00 Atna Grendehus 2476 Atna
SOLLIA 09.09.2019 kl 07:00 - 17:00 Mogrenda Samfunnshus Solliaveien 30, 2476 Atna