HØYBRÅTEN, FOSSUM OG STOVNER SOKN

Stovnerfaret 25, 0982 OSLO 23 62 95 60 post.hfs.oslo@kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste

1
KIRSTEN ANTONIE JENSEN LANDSVERK f. 1954, Pensjonist GRINDBAKKEN
2
HANNE GURINE AANENSEN f. 1976, Teamleder TANGERUDBAKKEN
3
KNUT RAGNVALD MOE f. 1949, Pensjonist TJONERUDVEIEN
4
AASE BRITT ANDERSEN f. 1952, Pensjonist Menighetssekr ODVAR SOLBERGS VEI
5
ANETTE MARIE BØE THORKILDSON f. 1970 HØYBRÅTENVEIEN
6
KENNETH FLØISTAD ELLEFSEN f. 1982, Høyskolelektor-stipendiat OSPELIA
7
TONE ELISABETH BAKKEN f. 1964, Lektor STOVNERVEIEN
8
RIMA JUSTINE RAJENDRAM f. 1991, Sykepleier VEITVETSTUBBEN
9
JORID NÆSS-TORHEIM f. 1969, Operasjonssykepleier SKANSEVEIEN
10
SOLVOR HOLTER f. 1979, NorsklærerVoksenopplæring STOVNERLIA

Supplerte kandidater

ØYVIND KITTELSAA f. 1980, Lærer på ungdomskole NICO HAMBROS VEI
INGER ELISABETH KRISTIANSEN f. 1950, Pensjonist VESTLISVINGEN
TONE GJERALD f. 1958, Sekretær JACOBINE RYES VEI