HØYBRÅTEN, FOSSUM OG STOVNER SOKN

0982 OSLO 23 62 95 60 post.hfs.oslo@kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

1
KIRSTEN ANTONIE JENSEN LANDSVERK f. 1954, Pensjonist GRINDBAKKEN
2
HANNE GURINE AANENSEN f. 1976, Teamleder TANGERUDBAKKEN
3
KNUT RAGNVALD MOE f. 1949, Pensjonist TJONERUDVEIEN
4
AASE BRITT ANDERSEN f. 1952, Pensjonist Menighetssekr ODVAR SOLBERGS VEI
5
ANETTE MARIE BØE THORKILDSON f. 1970 HØYBRÅTENVEIEN
6
KENNETH FLØISTAD ELLEFSEN f. 1982, Høyskolelektor-stipendiat OSPELIA
7
TONE ELISABETH BAKKEN f. 1964, Lektor STOVNERVEIEN
8
RIMA JUSTINE RAJENDRAM f. 1991 VEITVETSTUBBEN
9
JORID NÆSS-TORHEIM f. 1969, Operasjonssykepleier SKANSEVEIEN
10
SOLVOR HOLTER f. 1979, NorsklærerVoksenopplæring STOVNERLIA

Supplerte kandidater

ØYVIND KITTELSAA f. 1980, Lærer på ungdomskole NICO HAMBROS VEI
INGER ELISABETH KRISTIANSEN f. 1950, Pensjonist VESTLISVINGEN
TONE GJERALD f. 1958, Sekretær JACOBINE RYES VEI
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Fossum kirke: Onsdag 21. og 28.8., samt 4.9. kl 17-19.
Alle valgkretser i soknet Stovner kirke: Torsdag 15., 22. og 29.8, samt 5.9. kl 12-14
Alle valgkretser i soknet Høybråten kirke: Søndag 25.8 kl 12-14

Her stemmer du (stemmekretser)

Folkvang Høybråten 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Folkvang Høybråten Folkvangveien 26, 1086 Oslo
Folkvang Høybråten 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Folkvang Høybråten Folkvangveien 26, 1086 Oslo
Furuset idrettshall 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Furuset Idrettshall Trygve Lies pl. 1, 1051 Oslo
Furuset idrettshall 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Furuset Idrettshall Trygve Lies pl. 1, 1051 Oslo
Stasjonsfjellet skole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Stasjonsfjellet skole Stigenga 310, 0979 Oslo
Stasjonsfjellet skole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Stasjonsfjellet skole Stigenga 310, 0979 Oslo
Stovner skole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Stovner skole Stovnerfaret 17, 0982 Oslo
Stovner skole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Stovner skole Stovnerfaret 17, 0982 Oslo
Stovner videregående skole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Stovner videregående skole Karl Fossums vei 25, 0984 Oslo
Stovner videregående skole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Stovner videregående skole Karl Fossums vei 25, 0984 Oslo
Tokerud skole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Tokerud skole Inga Bjørnsons vei 1a, 0969 Oslo
Tokerud skole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Tokerud skole Inga Bjørnsons vei 1a, 0969 Oslo