TORSHOV OG LILLEBORG SOKN

c/o Lilleborg kirke Oskar Braatens gate 35, 0474 OSLO 23 62 92 10 post.torshovlilleborg.oslo@kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste

Supplerte kandidater

ÅSTE DOKKA f. 1982