GLOPPEN SOKN

,

Nominasjonskomiteens liste

Forhåndsstemming

Her stemmer du (stemmekretser)

Nominasjonskomiteens liste

1
ARNE HØYLAND f. 1961, Sakshandsamar NAV Sandane
2
ÅSLAUG HAUGSET f. 1981, Rådgjevar/Folkehelsekoord Apalset
3
ODDHILD ALMENNING VOLL f. 1971, Lærar Apalset
4
BJØRN AURLIEN f. 1965, Avdelingsingeniør Devik
5
LAILA BERGHEIM OMMEDAL f. 1958, Samfunnsplanleggar Sandane
6
EIVIND KJERSTAD NILSEN f. 1985, Lærar NFH/ Cand.theol. Vereide
7
GUNHILD AABREKK NEDREBØ f. 1982, Kjøkken- og internatass. Vereide
8
HEGE STØYLEN ALME f. 1977, Hjelpepleiar v/legesenter Leirbrekka 4
9
ODDRUN ALME f. 1963, Butikkmedarbeidar Alme
10
BERIT AASEBØ HAUGE f. 1951 Hauge
11
GJERTRUD SUNDT RAVNESTAD f. 1962 Sandane
12
ODDVAR SIGURD BJØRLO f. 1952 Søreide
13
KJELL DANN MARDAL f. 1967 Mardal
14
EINAR OVE KÅRSTAD f. 1970 Arnestad
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet 8-16 Kyrkjekontoret

Her stemmer du (stemmekretser)

Nordstranda 09.09.2019 kl 12:00 - 18:00 Haugtun Vereide
Rygg 09.09.2019 kl 12:00 - 18:00 Runnevang Rygg
Sandane 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Gloppen heradshus Sandane