FAGERBORG SOKN

0356 OSLO 23 62 91 00 post.fagerborg@oslo.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

1
FINN FOLKE THORP f. 1966, Kommunikasjonsrådgiver Suhmsgt. 4, Oslo
2
INGVILD KRISTINE LYSNE f. 1985, Jurist Presidentgata 3A, Oslo
3
GUNNAR FLÅT ISAKSEN f. 1997, Lærerstudent Staffeldtsgt. 2, Oslo
4
JAN MAGNE MJÆRUM f. 1947, Pensjonist Lyder Sagensgt. 5, Oslo
5
JOSTEIN MAGNE VEVATNE f. 1976, Leder Telenor Ullevålsveien 79, Oslo
6
MARIUS ASTRUP THORESEN f. 1973, Fagkoordinator, pianolære Eugeniesgt. 7, Oslo
7
MARIA VATNE f. 1977, Lege Sofiesgt. 70, oslo
8
INGER HELENE ENGER f. 1955, Jurist Hertzbergsgt. 8, Oslo
9
HAAKON MOSSIN GJØEN f. 1985, Postbud Rosenborggt. 15, Oslo
10
ANNE KRISTINE DALENE f. 1980, Kreftsykepleier Maridalsveien 225, Oslo
11
OLE GUSTAV KLEVBERG f. 1989, Teologistudent Trondheimsveien 157, Oslo
12
SVEN CHRISTIAN STENVAAG f. 1977, Journalist Haslevangen 1, Oslo
13
TRINE MOLLAN f. 1985, Arr. markeds og mediaansv Sognsveien 6, Oslo
14
RAGNHILD MARGRETHE MOY f. 1944, Pensjonist Stensgt. 11, Oslo
15
HARALD HUGO STRAND f. 1960, Førstekonsulent Schultzgt. 18, Oslo
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet 12.aug., 19.aug., 26.aug. og 2.sept. kl.13.00-15.00 på Fagerborg menighetskontor, Rosenborggt.3, 3.etg., 21.aug. og 4.sept. kl.18.00-19.30 i Fagerborg kirke, Pilestredet 72, 25.aug. kl.14.30-15.30 i Fagerborg kirke, Pilestredet 72 og 1.sept. kl.12.30-13.30 i Fagerborg kirke, Pilestredet 72.

Her stemmer du (stemmekretser)

Bolteløkka skole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Bolteløkka skole Eugeniesgt. 10, 0168 Oslo
Bolteløkka skole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Bolteløkka skole Eugeniesgt. 10, 0168 Oslo
Fagerborg skole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Fagerbporg skole Pilestredet 109, 0358 Oslo
Fagerborg skole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Fagerbporg skole Pilestredet 109, 0358 Oslo
Kristelig Gymnasium 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Kristelig Gymnasium Homannsbakken 2, 0352 Oslo
Kristelig Gymnasium 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Kristelig Gymnasium Homannsbakken 2, 0352 Oslo
Norges musikkhøgskole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Norges Musikkhøyskole Slemdalsveien 11, 0369 Oslo
Norges musikkhøgskole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Norges Musikkhøyskole Slemdalsveien 11, 0369 Oslo