GJØVIK SOKN

Strandgata 13A, 2815 GJØVIK 45 87 62 01 post.gjovik@kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste

1
KIRSTEN AARFLOT f. 1955, Adjunkt/lærer Gjøvik
2
KARI SCHJERVEN ØVERAASEN f. 1955 Gjøvik
3
ODDVAR HANSEN f. 1954, Pianotekniker Gjøvik
4
MARIT NYMARK f. 1968, Synspedagog ved Kopperud Gjøvik
5
MARIT SKJEL f. 1971, Rådgiver i norsk vann Gjøvik
6
ARNE HANSSEN f. 1971, Daglig leder Gjøvik
7
ANN MARI KVALVIK f. 1961, Fagutviklinssykepleier Gjøvik
8
DAG LANDMARK f. 1948, Pensjonist Gjøvik
9
KRISTIN YDSE JEMTLAND f. 1953, Pensjonist Gjøvik
10
VIBEKE MYHRE HAUGEN f. 1974 Gjøvik
11
ANNE INGRID STRØM f. 1959, Lærer Gjøvik
12
RANDI STRANGSTADSTUEN f. 1951 Gjøvik
13
INGA MARIE HANSEN MARTINSEN f. 1977, Pedleder Sørbyen barnehag Gjøvik