URANIENBORG SOKN

0259 OSLO 23 62 90 82 post.uranienborg.oslo@kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

1
BJØRN ERIKSEN f. 1975, Adjunkt
2
ANNE SOLVEIG ROMEDAL SANDLAND f. 1969, Museumskonsulent
3
OLE TØRKLEP f. 1953, Arkitekt
4
MATHILDE LINDEMAN ANDERSEN f. 1997, Sykepleier
5
HILDE FRAFJORD JOHNSON f. 1963, Tidl. generalsekretær
6
INGER GUNHILDE FORFANG SANDVIK f. 1939, Tidl. idrettspedagog
7
EIRIK SANDNES f. 1990, Lektor
8
INGER SCHRØDER BERG f. 1948, Tidl.lærer/spesialpedagog
9
INGER MARIE LID f. 1965, Professor
10
INGER LUND PETERSEN f. 1941, Tidl. seksjonsleder
11
PAUL STRAY f. 1951, Seksjonsleder
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Uranineborg menighetskontor, Daas gate 19, 0259 Oslo. Tirsdag og torsdag kl 10:00-14:00 i perioden 10. august til 6. september.

Her stemmer du (stemmekretser)

Kristelig Gymnasium 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Kristelig Gymnasium Homansbakken 2, 0352 Oslo
Kristelig Gymnasium 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Kristelig Gymnasium Homansbakken 2, 0352 Oslo
Majorstuen skole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Majorstuen skole Bogstadveien 74, 0366 Oslo
Majorstuen skole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Majorstuen skole Bogstadveien 74, 0366 Oslo
Uranienborg menighetshus 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Uranienborg menighetshus Uranienborgveien 28, 0259 Oslo
Uranienborg menighetshus 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Uranienborg menighetshus Uranienborgveien 28, 0259 Oslo
Uranienborg skole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Uranienborg skole Briskebyveien 7, 0259 Oslo
Uranienborg skole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Uranienborg skole Briskebyveien 7, 0259 Oslo