URANIENBORG SOKN

Daas gate 19, 0259 OSLO 23 62 90 82 post.uranienborg.oslo@kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste

1
BJØRN ERIKSEN f. 1975, Adjunkt
2
ANNE SOLVEIG ROMEDAL SANDLAND f. 1969, Museumskonsulent
3
OLE TØRKLEP f. 1953, Arkitekt
4
MATHILDE LINDEMAN ANDERSEN f. 1997, Sykepleier
5
HILDE FRAFJORD JOHNSON f. 1963, Tidl. generalsekretær
6
INGER GUNHILDE FORFANG SANDVIK f. 1939, Tidl. idrettspedagog
7
EIRIK SANDNES f. 1990, Lektor
8
INGER SCHRØDER BERG f. 1948, Tidl.lærer/spesialpedagog
9
INGER MARIE LID f. 1965, Professor
10
INGER LUND PETERSEN f. 1941, Tidl. seksjonsleder
11
PAUL STRAY f. 1951, Seksjonsleder