JELØY SOKN

1511 MOSS 91 65 60 50 kontor@jeloykirke.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Jeløy menighetskontor, Per Sivles vei 3A, 1511 Moss. Tirsdag-fredag 10:00-14:00 i perioden 10.august til 6.september. onsdag 28.august og tirsdag 3.september 18:00-20:00, søndag 1.september 12:15-13:15

Her stemmer du (stemmekretser)

JELØY NORD 09.09.2019 kl 08:00 - 21:00 Ramberg skole Bjerkealleen 34, 1512 Moss
JELØY SYD 09.09.2019 kl 08:00 - 21:00 Reier Skole Brageveien 9, 1517 Moss
REFSNES 09.09.2019 kl 08:00 - 21:00 Refsnes skole Refsnesalleen 36, 1518 Moss