FROGNER SOKN

0265 OSLO 23 62 90 60 post.frogner@oslo.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

1
TROND ARILD LIDALEN f. 1962 Oslo
2
SISSEL NILSEN f. 1942 Oslo
3
KAARE FRAMSTAD f. 1963 Oslo
5
LARS GATHE f. 1950 Oslo
6
MARIT OLAUG ØSTBYE f. 1948 Oslo
7
EIRIK PETTERSEN f. 1975 Oslo
8
ANNE MARIE TØNNESSEN f. 1957 Oslo
10
SIRI ANDRESEN f. 1946 Oslo
11
METTE BURKELAND f. 1975 Oslo
12
ADA WIBECHE SPÆREN f. 1962 Oslo
13
NINA ELISABETH WULFSBERG SAUGSTAD f. 1946 Grimstad/Oslo
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet 21 august kl 16-18 og 25. august kl 12-14. Frogner menighetskontor, Bygdøy alle 36

Her stemmer du (stemmekretser)

Bymuseet 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Oslo Bymuseum Frognerveien 67
Bymuseet 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Oslo Bymuseum Frognerveien 67
Oslo handelsgymnasium 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Oslo Handelsgymnasium Parkveien 65
Oslo handelsgymnasium 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Oslo Handelsgymnasium Parkveien 65
Skøyen skole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Skøyen skole Monolitveien 6
Skøyen skole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Skøyen skole Monolitveien 6
Uranienborg skole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Uranienborg skole Briskebyveien 7
Uranienborg skole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Uranienborg skole Briskebyveien 7