FRIDALEN SOKN

5067 BERGEN 55 30 81 20 fridalen.menighet@bergen.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

1
ELLA KRISTIN AUTHEN MCLEOD f. 1966, Spsialsykepleier Fridalen
2
LENA BEATE KEILEGAVLEN f. 1979, Arkitekt Fridalen
3
EINAR AALEN HUNSAGER f. 1984, Spesialrådgiver i Skyss. Fridalen
4
CECILIE CATHARINA SIRNES f. 1977, Ped.leder barnehage Paradis
5
JØRGEN ALTERN WATHNE f. 1971, Siv. Ing. Fridalen
6
HEIDI IREN SAURE f. 1973, Førsteamanuensis Fridalen
7
RUTH SØLVI BRUDVIK f. 1947, Pensjonist, politiker Fridalen
8
BJØRN ROSLAND NORBERG f. 1971, Avd.leder skole Fridalen
9
NILS STEEN CARLSON f. 1961, Uførepensjonist Fridalen
10
JORUNN KARI KLEIVA f. 1958, Sykepleier Fridalen
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Bergen Kirkelige Fellesråd's lokaler i Aasegården, Vestre Strømkai 7, 5008 Bergen. Mandag - torsdag kl. 09.00 - 14.00 i perioden 10. august til 6. september.
Alle valgkretser i soknet Fridalen kirke, søndag 25.8 til 1.9 kl.13.00-15.00

Her stemmer du (stemmekretser)

Gimle valgkrets 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Haukelandshallen St. Olavsvei 50, 5052 Bergen