BLAKER SOKN

V/ Sigrun Larsen Lilloveien 23, 1925 BLAKER 63 86 79 50 kirkekontoret@sorumkirke.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste

1
SIGRUNN HELENE LARSEN f. 1949 Lillovegen 23, Blaker
2
Ragnhild Nysted f. 1945 Eidsvegen 482, Blaker
3
HEGE ANDRESEN f. 1973 Fjukvegen 85, Blaker
4
MAY SYNNØVE NYHUS f. 1953 Blakervegen 581, Blaker
5
STINE MORTENSEN ENGEN f. 1989 Oberst Kruses vei 6,Løken
6
HENNING ALMAR FJUK EID f. 1952 Fjukvegen 187, Blaker
7
TORUNN HOGNESTAD f. 1967 >Innleggen 3, Blaker
8
KRISTIN CLAUSEN f. 1951 Ånerudvegen, Blaker