BLAKER SOKN

1925 BLAKER 63 86 79 50 kirkekontoret@sorumkirke.no

Nominasjonskomiteens liste

Forhåndsstemming

Her stemmer du (stemmekretser)

Nominasjonskomiteens liste

1
SIGRUNN HELENE LARSEN f. 1949 Lillovegen 23, Blaker
2
RAGNHILD NYSTED f. 1945 Eidsvegen 482, Blaker
3
HEGE ANDRESEN f. 1973 Fjukvegen 85, Blaker
4
MAY SYNNØVE NYHUS f. 1953 Blakervegen 581, Blaker
5
STINE MORTENSEN f. 1989 Oberst Kruses vei 6,Løken
6
HENNING ALMAR FJUK EID f. 1952 Fjukvegen 187, Blaker
7
TORUNN HOGNESTAD f. 1967 >Innleggen 3, Blaker
8
KRISTIN CLAUSEN f. 1951 Ånerudvegen, Blaker
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet 12.08.- 06.09.2019 Mandag - torsdag kl. 09.00 - 14.00 Sørum kirkekontor, Blakervegen 11, Sørumsand

Her stemmer du (stemmekretser)

FJUK 09.09.2019 kl 09:00 - 19:00 Fjuk oppvekstsenter Fjukvegen 155, 1925 Blaker
HAUGTUN 09.09.2019 kl 09:00 - 19:00 Haugtun skole Toreidvegen 19, Blaker
SØRUMSAND 09.09.2019 kl 09:00 - 19:00 Bingsfoss ungdomsskole Vendom 6, 1920 Sørumsand