KLUND SOKN

, 1870 ØRJE 69 81 18 46 post@marker.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet 10. aug - 6. sept, tir/tor, kl 10-14, kirkekontoret
Alle valgkretser i soknet 4. sept kl 10-11, Marker Bo- og servicesenter
Alle valgkretser i soknet 4. sept kl 17-18, kirkekontoret

Her stemmer du (stemmekretser)

MARKER 08.09.2019 kl 14:00 - 18:00 Marker Rådhus Storgata 60
MARKER 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Marker Rådhus Storgata 60