HÆRLAND SOKN

1852 MYSEN 69 70 22 61 herland.menighet@eidsberg.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

Supplerte kandidater

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Eidsberg kirkekontor, Ordfører voldens vei 1, 1850 Mysen tirsdag-fredag i perioden 13.08-06.09 kl. 10:00-14:00
Alle valgkretser i soknet Eidsberg bibliotek torsddag 29.08 og torsdag 05.09 kl. 15.00-19.00

Her stemmer du (stemmekretser)

EIDSBERG 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Eidsberghallen Smedgaten 19, 1850 Mysen