GARDER SOKN

1540 VESTBY 64 98 00 70 fellesraadet@kirken.vestby.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

1
PER GUNNAR LARSEN f. 1954, Pensjonist
2
OLE EINAR GARDER f. 1979, Bonde/Gruppeleder i Sweco
3
KJELL HYSTAD f. 1952, Ingeniør
4
INGVILD MARIE ISETORP f. 1963, Bonde
5
WIVI-THERESE HANSEN f. 1973, Regnskapsansvarlig
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Vestby kirkekontor, 12.08-06.09 kl 9-15

Her stemmer du (stemmekretser)

VESTBY 08.09.2019 kl 16:00 - 20:00 Vestby bibliotek Rådhusgt. 14
VESTBY 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Vestby bibliotek Rådhusgt. 14