GARDER SOKN

Risilveien 71, 1542 VESTBY 64 98 00 70 fellesraadet@kirken.vestby.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste

1
PER GUNNAR LARSEN f. 1954, Pensjonist Garder
2
OLE EINAR GARDER f. 1979, Bonde/Gruppeleder i Sweco Garder
3
KJELL HYSTAD f. 1952, Ingeniør Garder
4
INGVILD MARIE ISETORP f. 1963, Bonde Garder
5
WIVI-THERESE HANSEN f. 1973, Regnskapsansvarlig Garder