VESTBY SOKN

Risilveien 71, 1542 VESTBY 64 98 00 70 fellesraadet@kirken.vestby.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste

1
NICKLAS ANDRÉ MOSENG f. 1998, Student/vernepliktig Pepperstad
2
CHRISTIN BORETTI WESTBY f. 1963, Leder Vestby kom.fellestj Krysebyen
3
JØRGEN JEKSRUD f. 1949, Pensjonist Sole
4
INGER BRIT LEA f. 1945, Pensjonist Randem
5
ANNE-MARTHEA LØNBERG f. 1949, Pensjonist Pepperstad
6
JENS ANDREAS RANDEM f. 1972, Bonde/Forskningstekniker Vestby