VESTBY SOKN

1540 VESTBY 64 98 00 70 fellesraadet@kirken.vestby.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

1
NICKLAS ANDRÉ MOSENG f. 1998, Student/vernepliktig Pepperstad
2
CHRISTIN BORETTI WESTBY f. 1963, Leder Vestby kom.fellestj Krysebyen
3
JØRGEN JEKSRUD f. 1949, Pensjonist Sole
4
INGER BRIT LEA f. 1945, Pensjonist Randem
5
ANNE-MARTHEA LØNBERG f. 1949, Pensjonist Pepperstad
6
JENS ANDREAS RANDEM f. 1972, Bonde/Forskningstekniker Vestby
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet 11.08-06.09 Kirkekontoret

Her stemmer du (stemmekretser)

BJØRLIEN 08.09.2019 kl 16:00 - 20:00 Gamle Bjørlien skole Risilveien 71
BJØRLIEN 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Gamle Bjørlien skole Risilveien 71
VESTBY 08.09.2019 kl 16:00 - 20:00 Vestby bibliotek Rådhusgt. 14
VESTBY 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Vestby bibliotek Rådhusgt. 14