SÅNER SOKN

1540 VESTBY 64 98 00 70 fellesraadet@kirken.vestby.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

1
IAN CHRISTIAN BURMAN f. 1976 Son
2
MAI-BRITT BRO f. 1947 Hølen
3
KIRSTEN MARIE EEG f. 1943 Son
4
GUNHILD HOLTA f. 1951 Son
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Vestby kirkekontor, Risilveien 71, 1540 Vestby: Man-fre 09.00-15.00 i perioden 10. august til 6. september

Her stemmer du (stemmekretser)

BREVIK 08.09.2019 kl 16:00 - 20:00 Brevik grendesenter Falkeveien 24
BREVIK 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Brevik grendesenter Falkeveien 24
SON/SOLHØY 08.09.2019 kl 16:00 - 20:00 Grevlingen Kultursenter Sonsveien 55
SON/SOLHØY 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Grevlingen Kultursenter Sonsveien 55