SKI SOKN

1400 SKI 67 20 82 00 post.ski@ski.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet 10. august - 6. september, Ski kirkekontor, kl 9-14

Her stemmer du (stemmekretser)

FINSTAD 08.09.2019 kl 14:00 - 20:00 Finstad skole Markveien 24, 1406 Ski
FINSTAD 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Finstad skole Markveien 24, 1406 Ski
HEBEKK 08.09.2019 kl 14:00 - 20:00 Ski rådhus Idrettsveien 8, 1400 Ski
HEBEKK 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Ski rådhus Idrettsveien 8, 1400 Ski
KONTRA 08.09.2019 kl 14:00 - 20:00 Ski skole Kirkeveien 21, 1400 Ski
KONTRA 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Ski skole Kirkeveien 21, 1400 Ski