KRÅKSTAD SOKN

1400 SKI 67 20 82 00 post.ski@ski.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Forhåndsstemming

Her stemmer du (stemmekretser)

Nominasjonskomiteens liste

Supplerte kandidater

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet 10. aug - 6. sept - Ski kirkekontor, kl 9-14

Her stemmer du (stemmekretser)

KRÅKSTAD 08.09.2019 kl 14:00 - 20:00 Kråkstad idrettshall Kråkstadveien 134, 1408 Kråkstad
KRÅKSTAD 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Kråkstad idrettshall Kråkstadveien 134, 1408 Kråkstad