HELGERUD SOKN

1346 GJETTUM 67 50 05 00 ingeborg@baerum.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Forhåndsstemming

Her stemmer du (stemmekretser)

Nominasjonskomiteens liste

1
KAARE GRANHEIM f. 1946 1346 Gjettum
2
BERIT KRISTIANSEN f. 1951 1346 Gjettum
3
JON INGE SCHIAGER KJERNLIE f. 1961 1336 Sandvika
4
ANNE-GRETHE SKJERVE f. 1952 1346 Gjettum
5
TORILL GRIMSTAD OSBERG f. 1972 1346 Gjettum
6
KRISTIN INGA HULBAK SKAAR f. 1963 1352 Kolsås
7
KJERSTI THOEN f. 1966 1365 Blommenholm
8
HANNE ELISABETH KERVEL FJØRTOFT f. 1985 1346 Gjettum
9
HANS MORTEN BRUUN f. 1961 1346 Gjettum
10
BERNHARD HESTHAG f. 1967 1352 Kolsås
11
TOR VOLD f. 1951 1338 Sandvika
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Helgerud menighetskontor, Sogneprest Munthe-Kaasv 1, 1346 Gjettum: Onsdag 28. august kl 09.00-15.00
Alle valgkretser i soknet Helgerud menighetskontor, Sogneprest Munthe-Kaasv 1, 1346 Gjettum: Onsdag 4. september kl 09.00-15.00

Her stemmer du (stemmekretser)

Kolsås 09.09.2019 kl 08:00 - 21:00 Bærum idrettspark, Flerbrukshallen Hauger skolevei 36
Løkeberg 09.09.2019 kl 08:00 - 21:00 Løkeberg skole Bærumsveien 340, 1344 Haslum
Sandvika 09.09.2019 kl 08:00 - 21:00 Sandvika videregående skole Elias Smiths vei 15, 1337 Sandvika