HELGERUD SOKN

Sogneprest Munthe-Kaas vei 1, 1346 GJETTUM 67 50 05 00 ingeborg@baerum.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste

1
KAARE GRANHEIM f. 1946, pensjonist 1346 Gjettum
2
BERIT KRISTIANSEN f. 1951, pensjonist 1346 Gjettum
3
JON INGE SCHIAGER KJERNLIE f. 1961, senior rådgiver 1336 Sandvika
4
ANNE-GRETHE SKJERVE f. 1952, pensjonist 1346 Gjettum
5
TORILL GRIMSTAD OSBERG f. 1972, leder 1346 Gjettum
6
KRISTIN INGA HULBAK SKAAR f. 1963, lærer 1352 Kolsås
7
KJERSTI THOEN f. 1966, økonomidirektør 1365 Blommenholm
8
HANNE ELISABETH KERVEL FJØRTOFT f. 1985, koordinator 1346 Gjettum
9
HANS MORTEN BRUUN f. 1961, Daglig leder 1346 Gjettum
10
BERNHARD HESTHAG f. 1967, Adjunkt 1352 Kolsås
11
TOR VOLD f. 1951, pensjonist 1338 Sandvika