LØKEN SOKN

1960 LØKEN 67 20 53 00 post.loken@ah.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet 10.08.-06.09. Kirkevergekontoret kl. 09-15. Høland menigh.kontor tirsd-fred kl. 09-15. Ulvehaugen 29.08. kl. 13-15

Her stemmer du (stemmekretser)

LØKEN 08.09.2019 kl 16:00 - 20:00 Leikvin Haldenvn. 1275 1960 Løken
LØKEN 09.09.2019 kl 16:00 - 21:00 Leikvin Haldenvn. 1275 1960 Løken