SKÅRER SOKN

1473 LØRENSKOG 67 93 48 13 prestekontoret@lorenskog.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Lørenskog Hus - kirkekontoret, inngang A, 7. etasje, Festplassen 1, 1473 Lørenskog. Mandag - fredag kl. 08.30 - 14.30 i perioden 10. august til 6. september

Her stemmer du (stemmekretser)

FINSTAD 08.09.2019 kl 15:00 - 18:00 Finstad skole Finstadrabben 148 B, 1475 Finstadjordet
FINSTAD 09.09.2019 kl 10:00 - 21:00 Finstad skole Finstadrabben 148 B, 1475 Finstadjordet
LØKENÅSEN 08.09.2019 kl 15:00 - 18:00 Løkenåsen skole Nordlifaret 41, 1473 Lørenskog
LØKENÅSEN 09.09.2019 kl 10:00 - 21:00 Løkenåsen skole Nordlifaret 41, 1473 Lørenskog
RASTA 08.09.2019 kl 15:00 - 18:00 Rasta skole Bjørndalsveien 1, 1476 Rasta
RASTA 09.09.2019 kl 10:00 - 21:00 Rasta skole Bjørndalsveien 1, 1476 Rasta
SOLHEIM 08.09.2019 kl 15:00 - 18:00 Kjenn skole Hasselveien 4, 1470 Lørenskog
SOLHEIM 09.09.2019 kl 10:00 - 21:00 Kjenn skole Hasselveien 4, 1470 Lørenskog